याज्ञवल्क्यस्मृतिः

Share this product

500.00 Rs.

Compare
SKU: book00335 Categories: ,

Product Description

याज्ञवल्क्यस्मृतिः

मूल, हिन्दी अनुवाद एवं मिताक्षरानुसारि सुधा हिन्दी व्याख्या

 

व्याख्याकार ः पं. थानेशचन्द्र उप्रैती