नव्यन्यायभाषाप्रदीपः

Share this product

300.00 

Only 2 left in stock

SKU: book00429 Categories: , ,

Product Description

सम्पादकाः तपागच्छाधिपति-आचार्यदेव-श्रीमद्विजय-रामसूरीश्र्वराणां विनेयाः

आचार्यदेव-श्रीदद्विजय-जगच्चन्द्रसूरीश्र्वराः (डहेलावाला)